League Dates

Having been burnt by a bad winter we are making some changes to League Dates for the 2018/19 season, see below.

t

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

tt

ttt

ttt

ttt

tt

t

ttt

Week No

ttt

ttt

Date

ttt

ttt

Re-arrangement date by

ttt

ttt

Week 1

ttt

ttt

29/09/2018

ttt

ttt

14/10/2018

ttt

ttt

Week 2

ttt

ttt

06/10/2018

ttt

ttt

21/10/2018

ttt

ttt

Week 3

ttt

ttt

13/10/2018

ttt

ttt

28/10/2018

ttt

ttt

Week 4

ttt

ttt

20/10/2018

ttt

ttt

04/11/2018

ttt

ttt

Week 5

ttt

ttt

27/10/2018

ttt

ttt

11/11/2018

ttt

ttt

Week 6

ttt

ttt

03/11/2018

ttt

ttt

18/11/2018

ttt

ttt

Week 7

ttt

ttt

10/11/2018

ttt

ttt

25/11/2018

ttt

ttt

Week 8

ttt

ttt

17/11/2018

ttt

ttt

02/12/2018

ttt

ttt

Week 9

ttt

ttt

24/11/2018

ttt

ttt

09/12/2018

ttt

ttt

Week 10

ttt

ttt

01/12/2018

ttt

ttt

13/01/2019

ttt

ttt

Week 11

ttt

ttt

12/01/2019

ttt

ttt

27/01/2019

ttt

ttt

Week 12

ttt

ttt

19/01/2019

ttt

ttt

03/02/2019

ttt

ttt

Week 13

ttt

ttt

26/01/2019

ttt

ttt

10/02/2019

ttt

ttt

Week 14

ttt

ttt

02/02/2019

ttt

ttt

17/02/2019

ttt

ttt

Week 15

ttt

ttt

09/02/2019

ttt

ttt

24/02/2019

ttt

ttt

Week 16

ttt

ttt

16/02/2019

ttt

ttt

03/03/2019

ttt

ttt

Week 17

ttt

ttt

23/02/2019

ttt

ttt

10/03/2019

ttt

ttt

Week 18

ttt

ttt

02/03/2019

ttt

ttt

17/03/2019

ttt

ttt

Week 19

ttt

ttt

09/03/2019

ttt

ttt

24/03/2019

ttt

ttt

Week 20

ttt

ttt

16/03/2019

ttt

ttt

31/03/2019

ttt

ttt

Week 21

ttt

ttt

23/03/2019

ttt

ttt

06/04/2019

ttt

ttt

Week 22

ttt

ttt

30/03/2019

ttt

ttt

13/04/2019

ttt

ttt

Free

ttt

ttt

06/04/2019

ttt

 
ttt

Free

ttt

ttt

13/04/2019

ttt

 
  ttt

Easter – 19th Apr – 22nd Apr

ttt

 
Categories: Uncategorized